Chọn cơ quan thực hiện: Chọn lĩnh vực: Chọn cấp thực hiện:
Nhập cụm từ tìm kiếm:
   


STTTên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Khám giám định tổng hợp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
2 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
3 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
4 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
5 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
6 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
7 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
8 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
9 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
10 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Sở Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế giao thông vận tải, Cục Y tế - Bộ Công an Khám bệnh, chữa bệnh
11 Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
12 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
13 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
14 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt Cơ quan kiểm tra An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
15 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường Cơ quan kiểm tra An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
16 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
17 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
18 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
19 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm Hải quan cửa khẩu An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
20 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Sở Y tế Y tế Dự phòng
12345678910...

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện và theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG