SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
 2. Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
 3. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
 4. Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra;
 5. Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
 6. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
 7. Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
 8. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
 9. Thủ tục giám định vết thương còn sót
 10. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
 11. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 12. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 13. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
 14. Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
 15. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
 16. Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
 17. Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
 18. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
 19. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 20. Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
 21. Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
 22. Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
 23. Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
 24. Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
 25. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
 26. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
 27. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
 28. Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
 29. Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
 30. Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
 31. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
 32. Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG