SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
 2. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua
 3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP
 4. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP
 5. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
 6. Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
 7. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
 8. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
 9. Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
 10. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
 11. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
 12. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định
 13. Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 14. Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG