SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 2. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 3. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 4. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
 5. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
 6. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
 7. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
 8. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
 9. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
 10. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 11. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 12. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
 13. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
 14. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
 15. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
 16. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
 17. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG