CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục
Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
Cơ quan ban hành
Tuyên Quang
Mã thủ tục
BYT-TQU-286984
Cấp thực hiện
Cấp tỉnh,
Loại TTHC
Thủ tục hành chính được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực TTHC
Giám định y khoa
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

 Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật

 Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STTMô tảFile đính kèm
1 1. Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này; TT_56_2017_TTBYT_Phu luc 02.docx
2 2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ghi rõ tổn thương tái phát. Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định. c) Bản chính hoặc bản sao TT_56_2017_TTBYT_Phu luc 03.docx
3 3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó. Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 56/2017/TT-BYT : Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.
4 4. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số bộ hồ sơ
01 bộ.
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức - cá nhân
Cơ quan thực hiện
Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh


Cơ quan phối hợp
Cơ quan được uỷ quyền
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định
Mẫu đơn, Tờ khai
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC