CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm
Cơ quan ban hành
Tuyên Quang
Mã thủ tục
BYT-TQU-286969
Cấp thực hiện
Cấp tỉnh,
Loại TTHC
Thủ tục hành chính được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực TTHC
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Trình tự thực hiện

Bước 1:

 Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Bước 2:

Cơ quan hải có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông quan hàng hóa. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ quan Hải quan cửa khẩu.

 

Thành phần hồ sơ
STTMô tảFile đính kèm
1 1. Bản tự công bố sản phẩm theo quy định; Phu luc I mau 02 ND15.2018.docx
2 2. 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp;
3 3. Trong trường hợp sản phẩm có nguồn gốc thủy sản và động vật trên cạn, trừ các sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính).
Số bộ hồ sơ
01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
03 ngày
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện
Hải quan cửa khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Hải quan cửa khẩu
Cơ quan phối hợp
Cơ quan được uỷ quyền
Kết quả thực hiện
Thông quan hàng hóa
Mẫu đơn, Tờ khai
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Điều 17. Áp dụng phương thức kiểm tra

1. Kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Đã có 03 (ba) lần liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;

c) Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương
Đánh giá tác động TTHC