CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục
Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng
Cơ quan ban hành
Tuyên Quang
Mã thủ tục
BYT-TQU-286960
Cấp thực hiện
Cấp tỉnh,
Loại TTHC
Thủ tục hành chính được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực TTHC
Y tế Dự phòng
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trường hợp người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng cho rằng mình hoặc thân nhân của mình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 104/2016/NĐ-CP thì phải chuẩn bị và gửi hồ sơ cho Sở Y tế.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, nếu xác định yêu cầu thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì Sở Y tế phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì Sở Y tế có văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung.

Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người bị thiệt hại, Sở Y tế phải hoàn thành việc xác định nguyên nhân gây tai biến, mức độ tổn thương và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đồng thời báo cáo Bộ Y tế.

Cách thức thực hiện
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thành phần hồ sơ
STTMô tảFile đính kèm
1 Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân gây tai biến và mức độ tổn thương;
2 Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại vắc xin có liên quan;
3 Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
4 Giấy chứng tử (trong trường hợp bị tử vong);
5 Các giấy tờ khác có liên quan chứng minh tai biến hoặc thiệt hại khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ
không quy định
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan phối hợp
Cơ quan được uỷ quyền
Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo
Mẫu đơn, Tờ khai
Căn cứ pháp lý của TTHC
STTCác căn cứ pháp lý của TTHC
1 Nghị định 104/2016/NĐ-CP
2 Luật 67/2014/QH13
3 Luật 03/2007/QH12
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC