Thủ tục:

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực Thể dục thể thao
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do
Cách thức thực hiện Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);
(2) Điều lệ giải thể thao;
(3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;
(4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;
(5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.
- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, tờ khai
 

Yêu cầu

 

Không
Cơ sở pháp lý


Xem chi tiết ở phần các cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính
 

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG