Thủ tục:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Lĩnh vực Du lịch
Trình tự thực hiện - Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.
Cách thức thực hiện gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
Do các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch qui định cụ thể (hiện chưa có qui định cụ thể).
- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết chưa quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
 
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 200.000 đồng/giấy (Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu (1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;
(4) Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
(5) Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.
Cơ sở pháp lý


Xem chi tiết ở phần cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính
 

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG