Thủ tục:

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá cơ sở
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện quảng cáo.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ  Không
Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các cơ sở pháp lý thực hiện thủ tịc hành chính

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG