Thủ tục:

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Lĩnh vực Lâm nghiệp - Kiểm Lâm
Trình tự thực hiện a) Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận
c) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
d) Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Tên thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
- Bảng thống kê số cây, khối lượng lâm sản khai thác tận dụng.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG