Thủ tục:

Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng và gửi Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp

Cách thức thực hiện Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
Thành phần, số lượng hồ sơ

Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện Công chứng viên
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu

Công chứng viên bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng trong các trường hợp sau đây:
- Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
 

Cơ sở pháp lý

Luật công chứng số 53/2014/QH13.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG