Thủ tục:

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề công chứng

Cách thức thực hiện Nộp thông báo tại Sở Tư pháp.
Địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Thông báo của tổ chức hành nghề công chứng
Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng
Đối tượng thực hiện Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Không quy định rõ
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không quy định
Yêu cầu

Không quy định

Cơ sở pháp lý

Luật công chứng số 53/2014/QH13

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG