Thủ tục:

Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn; gửi Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp

Cách thức thực hiện Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Không quy định rõ
Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện Công chứng viên
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu

Công chứng viên được hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng khi thuộc các trường hợp sau đây:
- Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội;
- Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cơ sở pháp lý

Luật công chứng số 53/2014/QH13

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG