Thủ tục:

Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Cách thức thực hiện Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Không quy định rõ
Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện Văn phòng công chứng
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, UBND cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Văn bản thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu

Không quy định

Cơ sở pháp lý

Luật công chứng số 53/2014/QH13.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG